Markpool

Stabil och hållbar konstruktion med pool i marknivå

Har du en villatomt som lämpar sig för en markpool, det vill säga om det är möjligt att gräva en ”poolgrop” om cirka 5 x 10 meter, utan att behöva spränga i någon större omfattning.

LAGUNPOOL POPULÄR

Markpooler med trästomme erbjuds, standardmåtten är 800 x 400 centimeter och 600 x 360 centimeter. Båda modellerna kan fås i olika storlekar och former. I samtliga poolpaket ingår reningsverk bestående av sandfilter med cirkulationspump, bräddavlopp och returmunstycke, elvärmare, belysning samt väggstege. Reningsverket dimensioneras efter poolens storlek. Dessutom ingår i paketet poolvårdsutrustning bestående av teleskopstång, sugslang, bottensug, lövhåv, poolborste samt ett startset med poolkemikalier och ett testset. Andra tillbehör som rekommenderas är en poolrobot som gör jobbet åt dig med att städa i poolen.

Vill du ha en pool med andra mått, fråga oss om priser. Arbeten och material som åtgår vid schaktning, montage, installation m.m. ingår ej i ovanstående priser men kan offereras separat. Kontakta oss för mer information!

Populära Lagunpoolen

Består av väggsektioner av tryckimpregnerade träreglar och tryckimpregnerad 12 mm plywood och täcks invändigt av en vattentät poolduk i PVC. Poolen är konstruerad för nedgrävning så att marken utnyttjas som mothåll för vattnet. Lagun Populär tillverkas i rektangulär samt 8-kantig form, vägghöjd 1500 cm

Ekonomipoolen

Ekonomipoolen är en förenklad variant av markpool Populär. Vi har utvecklat den för att ge våra gör-det-självkunder en pool till lägsta möjliga pris. Poolstommarna har samma grundkonstruktion och tillverkas i 1,5 och 2 meters sektioner med lösa väggskivor för att förenkla transport och hantering. Armaturer, belysning, elvärmare, pump och filter är av ABS/PE-plast. Ekonomipoolen levereras som materialpaket.

Timmerpoolen

Timmerpoolen består av tryckimpregnerat knutat timmer 70 x 145 mm som sammanfogas med galvaniserade stålbeslag. Invändigt täcks poolen av en formsvetsad poolduk i PVC. Timmerpoolen klarar på grund av sin robusta konstruktion att stå helt ovan mark och passar därför även utmärkt till tomter där det inte är möjligt att bygga en helt nedgrävd pool. Timmerpoolen tillverkas i rektangulär form med vägghöjden 1,5m.

Vill du bada redan nästa sommar?

Vänta inte med att påbörja processen med att skaffa pool. Många vill börja att bygga sin pool på våren vilket ju kanske är fullt förståeligt, men smart kan vara att starta på hösten med markarbeten och dylikt för att undvika sättningar. Fördelarna med en egen pool hemma är så stora att du inte skulle kunna tänka dig ett liv utan badet utanför knuten.